Stichting Dynamiek en Stichting Ridderkerk Sport zitten in een vergevorderd fusietraject.

De samenwerking heeft inmiddels al geleid tot een gezamenlijke organisatiestructuur.

Beide organisaties treden vanaf 1 maart 2010 zoveel mogelijk onder de naam Sport en Welzijn naar buiten.

De uiteindelijke (juridische) fusie zal per 1 juli 2010 plaatsvinden.

Vanaf deze datum zal deze website ‘live’ gaan.

Tot die tijd verwijzen wij u naar www.ridderkerksport.nl en www.dynamiek.org
voor meer informatie omtrent ons product- en dienstenaanbod.

Wie is Sport en Welzijn?

 Wij zijn verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijke beleid op het gebied van sport en welzijn.

De stichting Sport en Welzijn is in 2010 ontstaan uit een fusie van Stichting Ridderkerk Sport en Stichting Dynamiek, twee organisaties met een lokale focus. 

Wij activeren en stimuleren burgers van alle leeftijden. Samen met onze partners organiseren wij activiteiten op wijk- en buurtniveau waarmee we willen bereiken dat iedereen sportief, maatschappelijk en cultureel kan meedoen aan de samenleving.

Om dit te realiseren stellen wij als maatschappelijk ondernemer daarvoor alle benodigde faciliteiten beschikbaar; van de hardware als het gaat om accommodaties tot de software als het gaat om de benodigde begeleiding. We streven ernaar om vraag en aanbod van onze activiteiten en de beschikbaarheid van de accommodaties en begeleiding optimaal op elkaar af te stemmen.

Op deze wijze bouwen wij samen met burgers aan een leefbare en sociale samenleving met een scala van activiteiten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jong en oud. We staan open voor innovaties op inhoudelijk en organisatorisch gebied.